Lưu ý:
– Mời các bạn nhập thông tin chính xác vào các mục có đánh dấu * ở bên trên.
– Mức đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện của người tham gia, quy định tại Chương II, Mục 2, Điều 11 của Quy trình thu bảo hiểm xã hội số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017.

– Thời điểm đóng BHXH đối với phương thức đóng quy định tại Điều 87 Luật BHXH và Quy trình thu bảo hiểm xã hội số 595/QĐ-BHXH được thực hiện như sau:
1. Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng.
2. Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần.
3. Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần.
4. Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.


* Hướng dẫn sử dụng (nhấp vào đây).