Lưu ý:
– Mời các bạn nhập thông tin chính xác vào các mục có đánh dấu * ở bên trên.
– Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người tham gia, quy định tại Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.
– Mức lương hưu sau này được tính dựa vào Hệ số trượt giá hàng năm theo quy định của Nhà nước, vì vậy mức lương hưu được tính chỉ là dự kiến tại năm tra cứu.