Lưu ý:
– Mời các bạn nhập thông tin chính xác vào các mục có đánh dấu * ở bên trên.
– Mức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

+ Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
+ Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
+ Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.