Lưu ý:

  • Mời các bạn nhập thông tin chính xác vào các mục có đánh dấu * ở bên trên.
  • Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế của người tham gia, quy định tại Điều 8, Chương II, Nghị định 146/2018/NĐ-CP.