Lưu ý:
– Mời các bạn nhập thông tin chính xác vào các mục có đánh dấu * ở bên trên.
– Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau bảo hiểm xã hội tự nguyện của người tham gia, quy định tại Chương II, Mục 2, Điều 10, Điểm 3 của Quy trình thu bảo hiểm xã hội số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017.